Een nieuw fenomeen in Nederland met ongekende successen

Recovery Coaching en beschermingsprogramma tegen terugval

Lya heeft zich verdiept in het begeleiden van cliënten na hun klinische behandeling, zij is een succesvol gecertificeerd Recovery coach. Belangrijk is dat de cliënt in zijn/haar herstelproces verder komt dan slechts abstinent te blijven. Je bent abstinent en dan? Het leven begint weer in volle omvang na de kliniek, dan moet je laten zien dat het de moeite waard is geweest om af te kicken van je gebruik en je staande te houden in de maatschappij. Zo gemakkelijk is dit niet: verleidingen trotseren, je schulden als je ze hebt oplossen, inkomen genereren middels een betaalde baan, je vriendenkring met zorg uitkiezen, je talenten gebruiken, je gezondheid op peil brengen en houden, je slachtofferrol verruilen voor regie over je leven, het verleden achter je laten en geloven in nieuwe perspectieven, etc.

Een Recovery Coach werkt 1 op 1 met de cliënt, betrekt de familie wederom in het proces om op tijd bij te kunnen sturen. Een no-nonsens benadering waarbij confrontaties niet worden geschuwd. Dit traject is bijzonder kostbaar vanwege de intensiteit en het regelwerk dat hieraan vastzit. Het is een must dat cliënt gemotiveerd is en bereid is zich te committeren aan de vastgelegde afspraken. Een ondertekend contract vormt de basis dit traject, daarin staat waar de cliënt zich toe verplicht en wat de Recovery Coach geacht wordt te leveren.

Geen traject is hetzelfde, het is vooral een op maat gesneden set van activiteiten die eigen is aan de persoon in kwestie.