Interventie, wat is dat nou eigenlijk?

Het gebeurt te veel en te vaak dat wij door familie gebeld worden die de wanhoop nabij is. Het televisie programma “Verslaafd!” draagt er zeker ook aan bij dat families de stap durven te zetten naar het in gang zetten van een interventietraject.

Een interventie is een instrument dat ingezet wordt om in te grijpen in de familie. Dit gebeurt onder leiding van een professionele interventionist ondersteund door een familie-counselor. Er gaat een intensieve voorbereiding aan vooraf. Familieleden worden op één lijn worden gebracht en ondersteund om de verslaafde voor de allerlaatste keer hulp aan te bieden. Er zijn drie manieren waarop een interventie kan plaatsvinden:

  • De confronterende vorm waarbij de overval techniek wordt gebruikt. De verslaafde is van te voren niet op de hoogte dat dit te gebeuren staat. Meestal gebeurt dit ‘s morgens vroeg omdat betrokkene dan het meest kwetsbaar is en eerder open staat de hulp te aanvaarden (uitzonderingen daargelaten).
  • De gematigde vorm waarbij de verslaafde van te voren op de hoogte gebracht is dat de interventie zal plaatsvinden. Hij of zij heeft van te voren kunnen nadenken over de aangeboden hulp van de familie.
  • De mediation vorm waarbij de verslaafde zelf contact met ons heeft gezocht. Hij of zij weet dat het verzoek er ligt om hem/haar te ondersteunen en het gesprek met de familie aan te gaan.

Alle drie de vormen leiden in 90% van de gevallen tot een klinische opname. Bij 10% kan er sprake zijn van dubbele diagnose met psychiatrische aspecten waarna een verwijzing van de huisarts volgt naar de reguliere zorg.
Waar wij tegenaan lopen is het feit dat het gebruik van verdovende middelen niet het echte probleem is. Meestal is het gebruik de oplossing voor onderliggende onverwerkte emotionele blokkades die in het verre verleden gelegen zijn. Het kan een opeenstapeling zijn van opgekropte frustraties. Teleurstelling, irritaties, woede, gebrek aan zelfvertrouwen en eigen-waarde of stoerdoenerij die behoorlijk uit de hand gelopen is. Veel verslaafden verkeren in ontkenning over de ernst en de gevolgen van hun verslaving. De familie heeft de nodige ellende ervaren. Zij hebben vaak en veel hulp gezocht bij instanties, maar merken dat deze hulp niet afdoende is. Er is meer nodig om clean en in herstel te blijven.

Wij staan naast de verslaafde en zijn/haar familie om hen te leren noodzakelijke veranderingen aan te brengen, zodat verslaving geen ingang meer heeft in het familie-systeem.
Het vraagt veel moed en lef van de verslaafde om hulp te aanvaarden. Wij begrijpen als geen ander hoe dit werkt. Onze ervaringsdeskundigheid is een pré bij het aandragen van oplossingen. Noch belangrijker is het om het herstelproces fundamenteel te begeleiden zodat terugval kan worden voorkomen. Wij geloven in duurzame oplossingen waarbij abstinentie inherent is aan herstel.

Geen afstand is ons te groot om de familie en de verslaafde in zijn/haar eigen omgeving van de noodzakelijke hulp/ondersteuning te voorzien. Het komt zelfs voor dat we tijdelijk bij een familie intrekken om de verslaafde in herstel te houden, nadat deze de klinische opname heeft beëindigd. Wil je meer weten over interventies, bel ons gerust.