Family Counseling, wat is dat nou eigenlijk?

Een verslaving wordt vaak een familieziekte genoemd. Lya noemt hiervoor drie redenen: “Allereerst kan een verslaving te maken hebben met een verstoring in het familiesysteem. Dit kan een verstoring in het huwelijk zijn, een echtscheiding of spanningen tussen de ouders. Maar er kunnen ook spanningen zijn in de familie als geheel. Tussen bijvoorbeeld broers en zussen, tantes en ooms enzovoort. Het gaat altijd over verstoringen, van welke aard dan ook. Ieder kind beleeft een verstoring op zijn of haar eigen manier. Pas later wordt duidelijk of iemand goed met die spanning kon omgaan.”

Verslaving kent ook een genetische factor. “Sommige mensen zijn nu eenmaal meer verslavingsgevoelig dan anderen. Het kan dus in de familie vaker voorkomen omdat het genetisch bepaald is.”

Om te voorkomen dat u in een emotioneel slopend proces terecht komt, hebben wij een Family Action Impact Related Program ontworpen, afgekort FAIR.

In 4 dagdelen leert u het volgende:

Met het maken van de Family Tree kijken we terug op het verleden van de verslaafde. Zo brengen we snel in kaart wat de familie is opgevallen met betrekking tot de verslaving. En welk gedrag hieruit voortvloeit.

U leert het beginstadium van terugval te herkennen. En snel in actie te komen zonder dat dit meteen zichtbaar is voor de persoon in kwestie. Dit doen we door scenario’s met u uit te diepen in samenwerking met een acteur. Hij helpt u gedrag te herkennen en daarop te anticiperen.

Ieder familiesysteem kenmerkt zich door bepaalde posities waarin iedereen een eigen rol vervult. Hoe kunnen we die beter op elkaar afstemmen zodat verslaving niet meer sluipend binnendringt. Een systemische opstelling onder leiding van de familiecoach maakt zichtbaar hoe de dynamiek werkt in het systeem en waar veranderingen nodig zijn.

Communicatie is een heel belangrijk onderdeel van het programma. Wij maken u vertrouwd met geweldloos communiceren aan de ene kant en aan de andere kant hoe u confrontatietechnieken kunt gebruiken wanneer de situatie daarom vraagt.

Het eindresultaat van het Fair Program is een verbinding te maken met het herstelproces van betrokkene in een family meeting. De familie vertelt aan betrokkene de nieuwe spelregels van het systeem en de positie van de herstellende daarin. Bij deze meeting is de Recovery Coach aanwezig die samen met de familie de laatste stand van zaken doorneemt met betrekking tot het hersteltraject.

N.B. deze dagdelen vinden plaats op een locatie bij u in de buurt. Als reizen voor u geen probleem is dan bieden wij graag onze locatie aan.

*De Family Action Impact Related metode (F.A.I.R.) is ontwikkeld door Lya Young-Afat met als doel de familie structuur te bieden in de wirwar van emoties die zijn ontstaan tijdens het actieve gebruik van de verslaafde. Heel belangrijk is dat er weer rust in de tent komt en daarbij een stevig fundament wordt gelegd waarin verslaving geen plaats meer heeft. Er bestaan tal van werkvormen op basis waarvan de familie het inzicht verkrijgt hoe te handelen bij herkenning van oud gedrag om terugval te voorkomen.