1. Is recovery coaching geschikt voor iedereen?
Recovery coaching is geschikt voor die mensen die gemotiveerd zijn om blijvend aan hun herstel te werken. Mensen die abstinentie (geheelonthouding) willen omarmen en hun leven weer op de rit willen krijgen.

2. Biedt een recovery coach klinische diensten?
Nee, Recovery Coaches bieden geen klinische diensten zoals primaire behandeling of diagnoses, maar zullen een cliënt wel helpen bij het vinden van de meest geschikte klinische service en erkennen dat er vele wegen naar herstel zijn.

3. Kan elke herstellend verslaafde terecht bij een recovery coach?
Elke herstellende verslaafde die gemotiveerd is om een positieve wending aan zijn/haar leven te geven kan bij een Recovery Coach terecht. Eveneens Mensen die thuiskomen uit een kliniek of gevangenis om te voorkomen dat zij  terugvallen. Er wordt hen steun geboden om herstel in de gemeenschap te vinden en te werken aan levensdoelen zoals relaties, werk, opleiding, enz.

4. Wat is het verschil tussen recovery coaching en reguliere therapie?
Recovery coaching houdt zich bezig met praktische aspecten van het leven, therapie richt zich op de diepere emotionele processen.

5. Wat is het verschil tussen een addiction counsellor en een recovery coach?
In tegenstelling tot addiction counsellors doen Recovery Coaches geen klinisch werk, zij stellen geen diagnose, behandelen geen verslaving of geestelijke gezondheidszorg problemen.

6. Is het mogelijk om via een recovery coach toch klinische hulp te krijgen?
Recovery Coaches zijn in staat mensen te helpen tot het verkrijgen van klinische diensten.