Het kernprobleem van de verslavingszorg is dat veel verslaafden vaak worden geconfronteerd met een terugval. De meesten al binnen een jaar na behandeling in een kliniek. En vaak ook meerdere keren daarna. Dat patroon van draaideur-verslaving ondermijnt hun herstel. Dat is niet alleen zeer ingrijpend voor de verslaafde maar ook minstens zo ingrijpend voor de familie.

Wij hebben de begeleiding die wij geven zo ingericht dat de familie een actieve rol vervult. Door een uniek programma dat wij hebben samengesteld ontvangt de verslaafde structurele steun terwijl de druk op de familie wordt geminimaliseerd.

Bewustwording en erkenning van een verslavingsprobleem zijn de eerste stappen naar herstel. Voor iemand die een terugval heeft is dat soms nog moeilijker omdat hij of zij het wel weet maar vaak niet erkent. Doe nu een van onze online testen om voor jezelf de bevestiging te krijgen waar jij of je familielid nu staat met een (mogelijke) verslaving.