Deze test geeft inzicht of een familielid of dierbare een probleem heeft met een drugs- en/of alcoholverslaving waarbij professionele hulp nodig is.

Ondanks dat middels deze online test geen diagnose kan worden gesteld geeft het u voldoende houvast om daarna zelf te kunnen bepalen of het verstandig is om professionele hulp in te schakelen. De test bestaat uit 13 vragen waar u met  ja of nee op kunt antwoorden.

Aan het eind van de test krijgt u direct de uitslag. 
Deze test wordt geheel anoniem uitgevoerd.

Vraag 1: Voelt u zich vaak gemanipuleerd?

Vraag 2: Is het u opgevallen dat betrokkene zich regelmatig afsluit voor de omgeving?

Vraag 3: Betrapt u betrokkene meer dan vaak op leugens?

Vraag 4: Word u agressief bejegend middels grof taalgebruik?

Vraag 5: Heeft u de neiging zaken dubbel te checken c.q. te controleren?

Vraag 6: Merkt u aan betrokkene dat hij/zij erg onrustig is?

Vraag 7: Neemt u waar dat betrokkene slecht eet?

Vraag 8: Herkent u aan betrokkene obsessief gedrag?

Vraag 9: Voelt u zich niet veilig in uw eigen huis?

Vraag 10: Wordt er vaak om geld gevraagd?

Vraag 11: Heeft u soms het gevoel dat u dingen kwijt bent in huis?

Vraag 12: Zijn er vaak ruzies?