Family Counsellor, Lya Young-Afat

Vanaf 1993 is Lya werkzaam als coach, trainer en counsellor en gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Bij de eerste ontmoeting met een nieuwe familie onderzoekt zij waar de pijnpunten liggen, hoe deze zijn ontstaan en of deze er al waren voordat er sprake was van een verslavingsprobleem. “Ik breng snel in kaart hoe het verslavingsprobleem zich wel of niet verhoudt tot het familiethema. Sommige mensen uiten bijvoorbeeld hun gevoelens niet, drukken hun gevoelens weg en komen zo niet tot een echt gesprek.”

Verslaafden geven vaak aan verdovende middelen te gebruiken om zo hun gevoelens af te stompen. “Het zou kunnen dat als de verslaafde had geleerd om zijn of haar gevoelens te uiten, het niet nodig zou zijn om zich te wenden tot overmatig drank- en drugsgebruik.”

Een verslaving wordt vaak een familieziekte genoemd. Lya noemt hiervoor drie redenen: “Allereerst kan een verslaving te maken hebben met een verstoring in het familiesysteem. Dit kan een verstoring in het huwelijk zijn, een echtscheiding of spanningen tussen de ouders, maar er kunnen ook spanningen zijn in de familie als een geheel, tussen bijvoorbeeld broers en zussen, tantes enzovoort. Het gaat altijd over verstoringen, van welke aard dan ook. Ieder kind beleeft een verstoring op zijn of haar eigen manier, pas later wordt veelal duidelijk of iemand uiteindelijk goed met die spanning kon omgaan.”

Verslaving kent ook een genetische factor. “Sommige mensen zijn nu eenmaal meer verslavingsgevoelig dan de ander, het kan dus in de familie vaker voorkomen omdat het genetisch bepaald is.”

Daarnaast hebben de mensen om de verslaafde heen vaak de illusie dat zij de verslaafde kunnen redden. “Als ik nu dit doe, dan stopt hij of zij wel met het gebruik. Als dat niet lukt proberen ze weer iets anders, steeds met hetzelfde onbevredigende resultaat. Pas als ze zich ervan bewust worden dat het patroon dat ze zelf hebben gecreerd onvoldoende of helemaal niet meer werk en ook begrijpen waarom het niet werkt, kunnen ze nieuwe stappen zetten en daarbij hun grenzen bewaken.”

Al met al is familiecounseling meer dan een instrument, de familiecounselor staat letterlijk naast de familie. “Je probeert de familie te ondersteunen en te helpen in het vinden van oplossingen, zodat zij vooruitgang zien in het verslavingsproces. Uiteindelijk voelt de familie zich niet meer gevangen in een web van frustratie, onmacht, teleurstellingen en bedrog.”

Familycoaching en beschermingsprogramma tegen terugval.

Om te voorkomen dat u weer in een slopend proces van een emotioneel web terecht komt, hebben wij voor u een Family Action Impact Related Program ontworpen, afgekort FAIR.

In 4 dagdelen leert u het volgende:

Met het maken van de Family Tree kijken we nog een keer terug op het verleden van de verslaafde om snel in kaart te brengen wat de familie is opgevallen mbt de verslaving en het gedrag dat hieruit voortvloeit.

U wordt geleerd het beginstadium van terugval te herkennen en snel in aktie te komen zonder dat dit meteen zichtbaar is voor de persoon in kwestie. Dit doen we door senario´s met u uit te diepen in samenwerking met een acteur die u helpt gedrag te herkennen om daarop te kunnen anticiperen.

Ieder familiesysteem kenmerkt zich door bepaalde posities waarin een ieder een eigen rol vervuld, hoe kunnen we die beter op elkaar afstemmen zodat verslaving niet meer sluipend binnen dringt. Een systemische opstelling o.l.v. de familie coach kan zichtbaar maken hoe de dynamiek werkt in het systeem en waar veranderingen nodig zijn.

Communicatie is een heel belangrijk onderdeel van het programma; wij maken u vertrouwd met geweldloos communiceren aan de ene kant en aan de andere kant hoe u confrontatie technieken kan gebruiken wanneer de situatie daarom vraagt.

Het eindresultaat van het Fairprogram is de verbinding te maken met het herstelproces van betrokkene in een family meeting. De familie vertelt aan betrokkene de nieuwe spelregels van het systeem en de positie van de herstellende daarbinnen. Bij deze meeting is de Recovery Coach aanwezig die de familie de laatste stand van zaken terugkoppelt m.b.t. het hersteltraject.

N.B. deze dagdelen vinden plaats op een locatie bij u in de buurt, als reizen voor u geen probleem is dan bieden wij graag onze locatie aan.

Wacht niet langer en boek nu direct een intake gesprek met Familycoach Lya Young-Afat

Neem contact op